Vznik

Doba vzniku obce Reisbach není přesně známa. Stejně tak i původ jména je nejasný. Předpokládá se, že název vychází ze středověku z německého slova "rise" - "vzestup". První písemné zmínky jsou z roku 760 a to v rukopise z kláštera Wessobrunn. V písemné zmínce stojí, že Reisbach byl darován klášteru patřícímu vévodovy Tassilo.

Kaple St. Wolfsindis
Zobrazit podrobnosti
Kaple St. Wolfsindis
(Foto: www.reisbach.de)

Zvláš,tní oddanost svatému Wolfsindisovi měl profesor Maximus von Imhof. Na jeho popud byla roce 1816 nad pramenem postavena kaple. Svatý Wolfsindis je stále uctíván jako svatý patron. Každý rok se 2. září slaví jeho svátek. Oslavy jsou doprovázeny průvodem následovaným bohoslužbou. Wolfsindiská voda má prý léčivé učinky a zéjména dokáže zázračně působit na oči.

 

Synod z roku 799

Účelem synodu bylo znovuzajištění církevních poměrů v Bavorsku. Usnesení Reisbachžského synodu přineslo dlouhý seznam příkazů pro kněží, řeholníky ale i pro laiky. První usnesení bylo směřováno k lásce. A to tak, že lásku smí k sobě projevovat jen skuteční životní partneři.

Na den svatého Ondřeje v roce 1445, zavedl vévoda v Reisbachu tržní zákoník a určil tři pevná data pro veletrhy: svátek svaté Margarety, svátek svatého Michaela a neděle před dnem svatého Tomáše. I nadále ale bylo oprávněno uskutečňovat trhy každé Úterý. Součástí tržního zákoníku byl i erb.

Třicetiletá válka (1618-1648)

Reisbach byl ušetřen této stašné válce. Švédové a Galové se pohybovali v okolí v období letnic v roce 1648 a vynutili si na vesnici její peníze. Za to jí však poskytli ochranu. Nejhůře dopadl Niederhausen, který byl válkou postižen. Všechny budovy byli vyrabovány a zpustošeny.

Tři největší obyvatelé Reisbachu
Zobrazit podrobnosti
Památka Reisbachu
(Foto: www.reisbach.de)
Maximus von Imhof (1758 - 1817)

Syn obuvníka. V Reisbachu byl profesorem matematiky a fyziky a jako královský kaplan založil zemědělské společnosti v Bavorsku.

Franz Xaver von Schwäbl (1778 - 1841)

Narodil se jako 22. dítě pekaře z Reisbachu. Byl profesorem na vysoké škole v Landshutu. V letech 1833-1841 byl biskupem v Řezně a je pohřben v katedrále.

Ignaz von Streber (1758 - 1841)

Narodil se jako syn spisovatele. Byl jmenován členem knihovny královského dvora a mezi lety 1821-1841 byl pomocným biskupem v Mnichově.