Historie Saarwellingenu
Zobrazit podrobnosti
Saarwellingen 1783, rytina I.G. Zeiher,
Obrázový Archiv obce Saarwellingen
(Foto:Saarheimat, prosinec 1962)

Archeologické nálezy dokazují, že lidé na území Saarwellingenu žili již v době bronzové. V pozdějších dobách se zde usadili Keltové. Saarwellingen v této době byl na hranicích územý dvou velkých kmenů - Mediomatrici (Metz) a Treveri (Trier). Později se zde usídlili Římané a také Frankové, od kterých také pochází místní dialekt zvaný "Moselle Franconian". Osada byla pravděpodobně založena v době franské expanze a získala jméno podle svého zakladatele. Tím byl tzv. tzv. Wello nebo Vailo z čehož vznikl Wellingen.


První písemná zmínka o obci pochází z 10. století. Informoval o tom arcibiskup Albero (1131-1152). Ve své listině napsal, že jeho předchůce Routbart (931-956) musel dodržovat předpis pro okolní farnosti. Ten říkal, že při pouti k Mettlachu musejí mít štítek Lutwinus na němž byl uveden i Wellingen.

Zobrazit podrobnosti
Stanice Saarwellingen-Nalbach
(Foto: Obrázový Archiv obce Saarwellingen)

V dokumentu z roku 1154 je uvedeno podle arcibiskupa Hillina z Trieru, že v panství benediktinského Lutre (Fraulautern) je mimo jiné I Freigut Radisville - tzv. Reisweiler. Na 01.04.1937 byly obce Reisweiler a Labach sloučeny v novou obec Reisbach. Po druhé světové válce byla zamítnuta tři nézávislá společenství a byl tak vyžádán společný zástupce tří obcí - Saarwellingen, Schwarzenholz a Reisbach.

Sárské ministerstvo vnitra rozpustilo 01.04.1948 správní území Saarellingenu. Každá komunita se opět stala nezávislá s dobrovolníkem jako se starostou v čele. 01.01.1974 nabyly v platnost správní a uzemní reformy, podle kterých byly tři nezávislé komunity Saarwellingen, Schwarzenholz a Reisbach sloučeny do jednoho města, které nese název Saarwellingen.