Historie

V roce 50 před naším letopočtem byl region Bourbon-Lancy součástí Konfederace Haedeů v povodí řeky Seiny. Byli zde nalezeny fragmenty keramiky a mnoho předmětů dokazujích, že dříve v této oblasti bylo mnoho lázní. Římané, jejichž říše sahala i do této oblasti, rozhodli, že všechna lázeňská střediska musí změnit svá jména přidáním jména božstva (která byla vysvěcena vodě) "Aquae". Město Bourbon-Lancy tak bylo v této době známé jako Aquae Borvonis (nebo Bomonis).

Lázeňské domy s léčivými prameny a s fontánou byly v části zvané Saint Léger, obchodníci a řemeslníci v prosperujících odvětví byli usídleni v blízkosti zdrojů pro své povolání na protějším kopci svatého Prixe v Saint Nazaire a centrum římského města, Castellum, je současný Châtelot.

S jistotou se neví, co zničilo lázně a město Borvonis Aquae. Pravděpodobně bylo zničeno přespěním několika událostí: přírodní jevy, potok "Borne" se rozvodňoval a nanášel do okolí spousty bahna, nápor barbarů ze severu a z východu, vandalové, Němci ve třetím století, Alemani, Hunsové v pátém století.

Christianizace

Chaos, ve kterém se Galové ocitli, napomohl ke vzniku nového náboženství, monoteismu. Potřebovali věřit v lepší zítřky, odčinit nějakým způsobem své hýření životem a luxusem. Proto systematicky devastovali pohanská místa.

Římané začali pronásledovat křesťany, kteří odmítli císařský kult. Poté od roku 313 dávali podle Konstantina přednost rozšiřování křesťanství. Hroby mučedníku sloužili jako základy pro stavbu kostelů, bazilik. Stejně jim posloužili i pozůstatky toho, co mohlo dříve sloužit jako pohanské chrámy. Kostel svatého Martina z Bourbon-Lancy byl postaven na starobylém chrámu Apolla (z bílého mramoru a s nápisem dokazujícím, komu byl věnovám) a byl postavel v římské části města, v blýzkosti lázní. První kláštery byli obydlené a vesnice byly organizovány okolo kostelů.

První Bourbon pravítka

Anseide (a Ansander-Ansed-ANSEAU-Ancel-Anselm), narozený asi v roce 943, byl prvním pánem Bourbonu.