Obec
Zobrazit podrobnosti
Pohled na námìstí se zámkem a radnicí
(fotografie: www.saarwellingen.de)

Saarwelingen (francouzsky "Saarevailingue") je obec ležící v Sársku v okrese Saarlouis - leží přibližně 20km severozápadně od hlavního města Sárska - Saarbrücken. Správní území obce zahrnuje oblast o rozloze 41.65km2. K datu 31. 12. 2011 bylo v Saarwellingenu (včetně Reisbachu a Schwarzenholzu) přihlášeno k trvalému pobytu celkem 13.378 osob.

Saarwellingen ma přátelství s francouzským Bourbon-Lancy, s Reisbachem v Dolním Bavorsku a s českým Stochovem.

 

Pozice u velké dopravní tepny A8 je jedna z výhod obce Saarwellingen. V industriání části (s rozlohou 100ha) je stále místo k usídlení.

Zobrazit podrobnosti
Campus Nobel 2011
(fotografie: www.wfus.de
, Sdružení pro hospodářskou podporu Dolního Sárska e.V.)

Rozhodnutí na vytvoření industriálního parku přišlo v pravý čas. Pokles těžby v Sársku, touha lidí po zaměstnání v těsné blízkosti, vůle komunity předcházet nezaměstnanosti vyústila v návrh na nové enviromentální industriální parky. Celkově je v naší komunitě v nabídce okolo 1700 nových pracovních míst.

Hlavní projekt "Campus Nobel" je revitalizace oblasti zvané "Dynamit Nobel". Na protkané lesní ploše o 50ha jsou k dispozici služby dostupné pro komerční, rezidenční a volnočasové účely. ústředním bodem je vodní plocha o rozloze 5ha.

Více informací na www.saarwellingen.de

 

Erb
Zobrazit podrobnosti
Erb Saarwellingenu
(fotografie: www.saarwellingen.de)

V roce 1726 se Saarwellingen dostal do krajského Wied-Runkel. Jeho erb - zlatý dvojocasý lev byl dne 10. září 1951 byl uznán jako obecní znak Saarwellingenu. Obecní erb také obsahuje částí erbů bývalých obcí Reisbach a Schwarzenholz.

Erb Reisbachu zobrazuje ve zlatě umístěný zelený diagonální pruh, v pravo nahoře je na čtyry části rozdělený červený kruh a vlevo dole se nachází červený kříž z kotev.

Citace z rukopisu: "Ke vzpomínce na udělení těchto erbů od pánů ministrů Sárských" v září 1964: "Obec Labach patřila do roku 1792 k panství Schwarzenholz a tudíž k opatsví Fraulautern. Francouzská revoluce ukončila tyto vlastnické vztahy. Obec Reisweiler patřila rovněž do roku 1792 částečně pod krajský Saarbrücken a částečně pod statek patřící v. Hagenovi auf Motten u Lebachu.

Zobrazit podrobnosti
Erb Reisbachu
(fotografie: Wikipedia)

Uvedené poměry obou vesnic, které trvaly více než 700let, byly zaznamenány v erbu. Základy tohoto erbu vytvořili pání se Saarbrückenu (z Lisdorfu). Složení komunity Reisbach ze dvou starobylých vesnic Labach a Reisweier je zobrazeno na erbu tak, že je rozdělen na dvě části.

Horní část představuje Labach, ten patřil od třináctého století jako jedna z částí, jak již bylo uvedeno, pod panství Schwarzenholz k Abtei Fraulautern. Proto zde najdete znak kláštera, kterým byl kruh rozdělený křížem. Tato značka je ještě dnes skutečně na starých hraničních kamenech. Dolní část představuje znak Reisweileru. Zde je červený kříž z kotevních ramen pánů v. Bolchen. (škola Astrid Lindgrenové, Reisbach)

 

Zobrazit podrobnosti
Erb Schwarzenholzu
(fotografie: www.grundschule-reisbach.de)

"Erb Schwarzelnhozu ukazuje černé kolo od vozu na zeleném podkladu. Tento erb vychází z erbu Äbtissin von Fraulautern. Ten byl tvořen také černým kolem od vozu, ale na stříbrném podkladu. Kolo bylo kompletně zachováno a změnil se jen podklad ze stříbrné na zelenou.

Zelená barva symbolizuje, že Schwarzenholz je umístěn uprostřed lesního porostu a plocha pro obydlí musela být vykácena. (škola Astrid Lindgrenové, Reisbach)