Sdružení

Více než 20 let se zabýváme partnerstvím Saarwellingenu s jinými obcemi. Ať již prostřednictvím individuálních iniciativ, vynikající spoluprácí se sdruženími nebo prostě i jen soukromými přátelstvími, vyvinuli se v průběhu let úzké vztahy s našimi partnerskými městy Bourbon-Lancy, Reisbach/Vils a Stochov. Co bylo zřejmé již od začátku k dobrému zintenzivnění vztahů, bylo to, že bude nutné zkoordinovat mnoho jednotlivích akcí v naší obci. Sdružení je závislé na pomoci a závazcích každého jednotlivého občana a všech klubů, ve kterých je udržována příkladná myšlenka přátelství. Sdružení také samozřejmě úzce spolupracuje se starostou a komisařem pro kulturu.

Tata organizace byla také založena za účelem získání podpory z fondů EU pro cílené projekty a aktivity s našemi partneskými městy a pouze registrovaná nezisková organizace může požádat o financování těchto projektů. Organizace "Sdružení pro podporu partneských vztahů obce Saarwellingen" je registrována od 24. 6. 2005. Je zřejmé, že čím více členů sdružení získá, tím víc si může být jisté, že touto cestou dojde dále.

Stále ještě zbývá mnoho práce jako například zintenzivnit kontakt mezi partnerskými školami, protože pouze kontakt mladých lidí má dobré účinky na sdílení partnerství v budoucnosti. Každý občan a všechny kluby jsou zvány k účasti. Roční poplatek je 20€ (manželské páry 30€). Doufáme v účast mnoha stran, které také mají zájem podporovat evropskou myšlenku a podporovat mezinárodní kosmopolitní sdružení se zvláštní péčí o vztah s partnerskými městy.

Předsednictvo
 • První předseda: Michael Philippi
 • Druhý předseda: Waltraud Jobs
 • Pokladník: Günter Maurer
 • CEO: kulturní manažerka Cornelia Rohe
  (Telefon: 06838-9007 128 ; Fax:06838-9007 112)
 •  
 • Vedoucí oddělení Bourbon-Lancy: Helmut Leidinger
  • Zástupce: Sigrid Klein-Schwinn
 • Vedoucí oddělení Reisbach/Vils: Aloys Groß
  • Zástupce: Heinrich Bauer
 • Vedoucí oddělení Stochov: Gudrun Rohe
  • Zástupce: Marius Grolik